รุ่งประเสริฐทัวร์ › กรุงเทพฯ – รัตนบุรี (สุรินทร์)

Pinterest

รถทัวร์รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เปิดจองตั๋วออนไลน์ โดยมีรถ vip 30 วิ่งมีตารางเที่ยววิ่ง ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

รุ่งประเสริฐทัวร์-กรุงเทพ-รัตนบุรี-สุรินทร์

รุ่งประเสริฐทัวร์ กรุงเทพ รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก

  • เที่ยว  20:15 | กรุงเทพ – บึงบูรพ์ ………….. วีไอพี 30 ………. ราคาตั๋ว 369 บาท
  • เที่ยว  21:15 | กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล  …….   วีไอพี 30  ……… ราคาตั๋ว 369 บาท

และเที่ยวเข้ากรุงเทพ

  • เที่ยว 19:10 | บึงบูรพ์(ศรีสะเกษ) – กรุงเทพ  ………  วีไอพี 30 ………. ราคาตั๋ว 369 บาท
  • เที่ยว 17:30 | อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ …………    วีไอพี 30  ……… ราคาตั๋ว 369 บาท

หมายเหตุ : เที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางที่ดีตรวจสอบที่เมนู ค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋ว-ที่นี่ จะเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน ครับ

จุดขึ้นรถ จุดลงรถ เส้นทางรถทัวร์รุ่งประเสริฐทัวร์ กรุงเทพ – อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 7 ชั่วโมง  20 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *