วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ – VDO

Pinterest

มาดูขั้นตอนการจองตั๋ว และ VDO สาธิต การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กันครับ

หมายเหตุ : ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง วิธีการเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนจุดขึ้น จุดลง เป็นของท่านครับ

VDO – วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการที่เราจองจะถูกยกเลิกครับ

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที